CENNIK

 • Drukuj
 • przy zawieraniu umowy rodzice wpłacają opłatę wpisowego w wysokości 150 zł opłata miesięczna wynosi 200 zł,
 • jeśli jednak rodzice zadeklarują pięciogodzinny pobyt dziecka pomiędzy 7.00–12.45 odpłatność wynosić będzie 0 zł + opłata za śniadanie i obiad),
 • czesne płacone będzie z góry za dany miesiąc na podstawie deklaracji godzin pobytu dziecka, bez możliwości odliczania w przypadku nieobecności dziecka opłata za wyżywienie wynosi:
  • śniadanie 2 zł,
  • obiad z dwóch dań i kompot 7,50,
  • podwieczorek 2 zł,
 • opłata za wyżywienie miesięczne wnoszona jest z góry za dany miesiąc, z tym że przy opłacie za kolejny miesiąc zostaje odliczona kwota wynikająca z liczby dni nieobecności dziecka pomnożonej przez w/w stawki,
 • całkowite zwolnienie z odpłatności dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którym zapewniamy dowóz do przedszkola.