ul. Leśna 2a,
32-080 Zabierzów

 

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2023/2024


Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

W Gminie Zabierzów od 1 do 22 marca 2023 r. rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie swoich dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


W procesie rekrutacji biorą udział wyłącznie dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Nie uczestniczą w niej dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne.


Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie jak w poprzednich latach, z wykorzystaniem systemu elektronicznego VULCAN (https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazabierzow).


Dokumenty i szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji, będą do pobrania za pośrednictwem systemu, do którego link jest zamieszczony na stronach GZEAS, szkół i przedszkoli.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 roku. Ponadto informuję, iż w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zabierzowie od 22 lutego 2023 r. prowadzona będzie rekrutacja do klasy pierwszej sportowej.

Pliki do pobrania:

Zasady przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli 2023/2024

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok 2023/2024