ul. Leśna 2a,
32-080 Zabierzów

Oferta żłobka

 

Państwa Milusińskim zapewniamy w żłobku:

  • łagodny okres adaptacyjny,
  • troskliwą, miłą, a przede wszystkim wykwalifikowaną opiekę,
  • pełne całodniowe wyżywienie z dostosowaną kalorycznością, przygotowywane we własnej kuchni, którą posiadamy w żłobko-przedszkolu w Krakowie (szczegóły na stroniehttp://www.am-mniam.pl/),
  • różnego rodzaju imprezy okolicznościowe,
  • zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczne,

Cennik

  • przy zawieraniu umowy rodzice wpłacają opłatę wpisową w wysokości 300 zł,
  • opłata miesięczna wynosi 1300 zł,
  • czesne płacone będzie z góry za dany miesiąc, bez możliwości odliczania w przypadku nieobecności dziecka,
  • opłata za wyżywienie wynosi łącznie za 4 posiłki 17,50 zł,
  • opłata za wyżywienie miesięczne wnoszona jest do 10 dnia kolejnego miesiąca.