Oferta żłobka

 

Państwa Milusińskim zapewniamy w żłobku:

  • łagodny okres adaptacyjny,
  • troskliwą, miłą, a przede wszystkim wykwalifikowaną opiekę,
  • pełne całodniowe wyżywienie z dostosowaną kalorycznością, przygotowywane we własnej kuchni, którą posiadamy w żłobko-przedszkolu w Trojanowicach (szczegóły na stronie: http://www.am-mniam.pl/),
  • różnego rodzaju imprezy okolicznościowe,
  • zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczne,

 

Cennik

 

  • przy zawieraniu umowy rodzice wpłacają opłatę wpisową w wysokości 150 zł,
  • opłata miesięczna wynosi 630 zł,
  • czesne płacone będzie z góry za dany miesiąc, bez możliwości odliczania w przypadku nieobecności dziecka,
  • opłata za wyżywienie wynosi łącznie za 4 posiłki 12 zł,
  • opłata za wyżywienie miesięczne wnoszona jest do 10 dnia kolejnego miesiąca.
Copyright